ท่านสามารถ ยืนยันการชำระเงิน ได้ถึง 3 วิธีคือ

  • โทรแจ้งการชำระค่าบริการที่ HOTLINE 082-263-8558 - ท่านจะสามารถใช้บริการหลังจากโทรแจ้ง ภายใน 3 ชม.
  • Fax หลังฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ Domain, ชื่อผู้ติดต่อ พร้อมเบอร์โทร มายังหมายเลข 074-559-535 - ท่านจะสามารถใช้บริการหลังจาก fax ภายใน 1 วันทำการ
  • กรอกข้อมูลแบบฟอร์มข้างล่าง ท่านจะสามารถใช้บริการหลังจากกรอกข้อมูล ภายใน 1 วันทำการ

วิธีการใช้บริการ ที่เร็วที่สุด คือ กรอกข้อมูล แล้วโทรแจ้งที่หมายเลข HOTLINE 082-263-8558 จะสามารถใช้บริการได้ภายใน 3 ชม.


เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน ท่านสามารถทำการยืนยันการชำระเงินได้ทางหน้าเว็บนี้ ทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและเปิดใช้งานได้ทันที
   
กรุณากรอกข้อมูลอ้างอิง กรุณากรอกข้อมูลการชำระเงิน
ใบสั่งซื้อเลขที่* ชำระเงินเข้าบัญชี *
ชื่อโดเมน * www. วันที่ชำระเงิน *
หรือ .shopdd.in.th จำนวนเงิน *
    Slip โอนเงิน
       
กรุณาระบุช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ


เมื่อได้รับแฟกซ์หรือการยืนยันการชำระเงินแล้ว บริษัทจะเปิด Account ให้ทันที และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

        ในกรณีบริษัท หรือ หจก. ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาส่งใบหักภาษีมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีในทันที ที่ได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย


        บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
35 ถ.โชติวิทยะกุล 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-559-534 แฟกซ์. 074-559-535
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร #0105547069522 
Copyright 2009 Shopdd.in.th All rights reserved
Ideal Creation Center Co., Ltd.
IC-MyHost.com | Shopdd.in.th